Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials
Universitat de Barcelona
 

Avaluació del postgrau ALSE

1. L’aprofitament de l’àrea d’assessorament lingüístic s’avalua mitjançant:

• Bloc d’avaluació 1: correcció de textos a l’aula al desembre i elaboració d’un treball que es lliura a finals de desembre o principis de gener.

• Bloc d’avaluació 2: correcció de textos a l’aula al març-abril i elaboració d’un treball que es lliura també al març-abril.

• Examen final presencial al maig-juny.

 

2. L’aprofitament de l’àrea de serveis editorials s’avalua mitjançant:

• L’elaboració d’un estudi escrit per a un projecte editorial.

 

3. Les pràctiques s’avaluen mitjançant:

• La memòria de pràctiques i la valoració del tutor.