Servei de Donació de Cossos – Sala Dissecció

 

L’Anatomia és el fonament de totes les branques de la Medicina i font insubstituïble de coneixements que diàriament ens permeten desenvolupar amb garantia l’art de curar.

Les modernes tècniques de cirurgia, radiologia o de diagnòstic per la imatge (T.A.C., R.N.M, Ecografies, etc.) per ser eficaces, necessiten per la seva interpretació tenir una sòlida formació anatòmica. Únicament tenint un perfecte coneixement de l’Anatomia normal del cos humà es poden entendre i conèixer les patologies més freqüents.

Així doncs podem dir que en la formació mèdica les pràctiques de dissecció són del tot imprescindibles tant per a l’estudiant de medicina com per el cirurgià en formació. D’aquesta manera la donació del cos es converteix en un acte altruista de gran interès social i científic. 

L’any 1967 el Professor Dr. Domingo Ruano Gil va posar en funcionament el Servei de Donació de Cossos del Departament d’Anatomia i Embriologia Humana de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, agafant com a model el que existia en aquella època a la Facultat de Medicina de París (Rue des Saints-Pères). Els beneficis docents i investigadors que aquest Servei ha aportat al nostre Departament  des de la seva fundació han estat incalculables.

Actualment la Sala de Dissecció de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona té més de 10.000 donants registrats, fet que ens permet tenir una docència i activitat investigadora de qualitat. Els nostres estudiants disposen del material anatòmic suficient per realitzar no només les pràctiques obligatòries de la carrera de medicina, sinó també les que hagin de menester per assolir una excel·lent formació continuada.  

La generositat dels donants i les seves famílies ens permet també la realització de cursos per metges especialistes que poden així assajar les més modernes tècniques quirúrgiques mitjançant cursos altament especialitzats, perfeccionant i ampliant els seus coneixements

En el camp de la recerca aquestes donacions ens possibiliten realitzar investigacions sobre morfologia, topografia, funcionalitat, vascularització i innervació  dels diferents sistemes i òrgans del cos humà aportant-nos detallats coneixements sobre el desenvolupament humà normal i poder així detectar ràpida i acuradament una patologia incipient. Les modernes tècniques d’obtenció d’ADN i ARN ens permeten tenir una font inesgotable de material genètic per actuals i futurs estudis científics.

La Sala de Dissecció disposa d’un reglament aprovat per Junta de Facultat de Medicina i per Consell de Govern de la Universitat de Barcelona que garantitza que tots els estudis i pràctiques es realitzen amb el màxim respecte cap als nostres donants tant en la manipulació com pel que fa a la seva identitat.

 

Organització sala dissecció

Com fer donació del cos

Quina informació i documentació rebran

Quins cossos s'acceptaran

Quines causes duen a no poder acceptar una donació

Com donar-se de baixa

Com arribar

   

 

 

 

 

 

Organització sala dissecció

 La Sala de Dissecció del Campus Clínic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (SDCSD) està dirigida per el Professor Mariano Monzó  (e-mail).  El SDCSD del disposa de personal tècnic especialitzat per l’òptim funcionament del Servei.

 

 

Com fer donació del cos

La donació és un acte personal, voluntari, i totalment altruista. En cap cas el donant haurà de donar, ni rebrà cap compensació econòmica per la seva donació. Els cossos donats tenen una finalitat exclusivament docent i investigadora.

És un procés ràpid i senzill.

Ø     Cal ser major d’edat

Ø     Només serà possible la donació presencial i en cap cas mitjançant intermediari.

                 

   

QUINA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ REBRAN

Ø     Se’ls entregarà un full explicatiu on trobaran els pasos a seguir després de la defunció del donant.

 

Ø     S’entregarà un carnet de donant que s’omplirà i se signarà personalment. En el carnet consten els números de telèfon on els familiars del difunt o persones afins hauran de trucar en el moment de l’òbit.

 

QUINS COSSOS S’ACCEPTARAN

§        Tots els que tinguin carnet de donant.

 

QUINES CAUSES DUEN A NO PODER ACCEPTAR UNA DONACIÓ

§        En cas de mort accidental o qualsevol altre motiu que fagi necessària la seva autopsia.  

 

COM DONAR-SE DE BAIXA 

En cas de voler donar de baixa la donació tan sols cal notificar-ho per telèfon (93 403 52 62 /93 402 19 00) indicant el nom i el DNI. Seguidament rebrà una carta confirmant la seva baixa. S'haurà de retornar el carnet de donant.

 

 

 

En nom de tots els membres del Departament d’Anatomia i Embriologia Humana i del Servei de Donació de Cossos de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona , només ens resta donar les gràcies més sinceres a totes les persones que es preocupen per la formació i la investigació medica futura i això els porta a fer aquesta generosa donació.

 

Com arribar

 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

METRO 

AUTOBÚS