Català | Castellano | English

Què és ANTERRIT?

Inici > Què és ANTERRIT
El Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT), constituït per la doctora Roser Majoral i Moliné († 2005), va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria de grups de recerca de qualitat de 1997, en el marc del segon Pla de Recerca de Catalunya. Des de llavors ha renovat sempre aquesta condició. El Grup ANTERRIT està adscrit al Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona (UB), i en el reconeixement com a grup consolidat finançat de la convocatòria de 2009, pel període 2009-2013, se li va assignar el codi 2009SGR253. Al llarg dels anys, el Grup ha guanyat dimensió i actualment els seus membres pertanyen al Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional, al Departament de Geografia Humana, al Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica, i a altres organismes externs a la Universitat de Barcelona.

El Grup de Recerca Consolidat ANTERRIT té com a objectiu general aprofundir en el coneixement geogràfic del territori català, amb el doble enfocament de recerca bàsica i recerca aplicada, i tant de les àrees rurals com dels àmbits urbans i metropolitans, així como dels fluxos que s’hi estableixen. Es pretén, en darrera instància, aportar coneixement per a la proposta d’estratègies de desenvolupament sostenible com a mitjà per assolir un major nivell de progrés social i econòmic i de reequilibri territorial.
L’objectiu general s’insereix dins el camp de recerca de les Ciències Socials, amb un marcat esperit interdisciplinari, tal com reflecteix la composició disciplinària del Grup i l’enfocament i continguts dels seus objectius específics. D'altra banda, es pretén que els resultats de la recerca serveixin d'ajut per la gestió pública del territori, en les seves diverses manifestacions i nivells, i al teixit empresarial, en la mesura que la dimensió espacial i social dels fets siguin inputs del seu interès. Els membres del Grup han dut a terme al llarg dels darrers anys diverses activitats de recerca i projectes finançats. Els resultats obtinguts s’han presentat, en bona part, a congressos nacionals i internacionals i han donat lloc a publicacions en actes de congressos, llibres i articles en revistes especialitzades.
La tasca realitzada en matèria de recerca es complementa amb una projecció molt important en tasques de formació. El Grup de recerca participa de manera activa en la docència del tercer cicle a la Universitat de Barcelona, en concret dins el programa de doctorat en Geografia, del programa de doctorat en Antropologia, del Màster Oficial en Planificació Territorial i Gestió Ambiental i del Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural.
La recerca que s’ha dut a terme ha tingut una projecció estatal i internacional prou rellevant. Diversos membres del grup han participat de manera regular i activa a les reunions i actes organitzats per diverses associacions i organismes científics internacionals, i especialment a les activitats de les Comissions de la Unió Geogràfica Internacional. També s’ha participat de manera activa en diferents associacions i organismes a nivell de l’Estat, com ara la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) o el Colegio de Geógrafos.