Presentació

El Màster de Filosofia Analítica està primàriament dirigit als que volen aprofundir en la recerca avançada de qüestions filosòfiques, teòriques o pràctiques, des de la perspectiva de la Filosofia Analítica.