Academic year
2012/2013
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
569030
Credits
6
Language
Spanish
Dates
2012-09-18 - 2012-12-19
Schedule
Tue. & Wed. 10-11
Location
Room 404, Fac. Filosofia, UB

Description

1. La noció d'argument correcte

2. Lògica Proposicional

3. Lògica de primer ordre

3.1. Lògica de predicats monàdics

3.2. Lògica de relacions


Methodology

 
En les classes presencials teòriques s’exposen els temes amb detall insistint en la motivació dels conceptes que s’introdueixen, es presenten nombrosos exemples i es plantegen exercicis que l’estudiant ha de resoldre individualment per consolidar els coneixements adquirits.

En les classes pràctiques es resolen i discuteixen amb deteniment els exercicis que es plantegen a les classes de teoria.


Evaluation

Es duen a terme dos exàmens parcials que es distribueixen al llarg del curs.  El primer val el 40% de la nota i el segon el 60% de la nota.

 

Avaluació única

Avaluació única: Examen final.

Re-avaluació: per presentar-se a l’examen de re-avaluació l’alumne s’ha d’haver presentat o bé a la avalució continuada o a la única i haver obtingut una nota igual o superior a 3.


Bibliography

BADESA, C., JANÉ, I., JANSANA, R. Elementos de lógica formal. (2ª edición). Barcelona: Ariel, 2007.