Academic year
2012/2013
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
569031
Credits
6
Language
Catalan
Dates
2012-09-14 - 2012-12-21
Schedule
Fri. 17-20
Location
Room 407, Fac. Filosofia, UB

Description

En aquesta esta assignatura es presentaran i es discutiran diversos tipus de qüestions relacionades amb els objectes materials quotidians a partir dels quals es presentarà i discutiran diferents teories actuals sobre aquests objectes. La qüestió principal que ens servirà per a endinsar-se en les diferents teories serà la qüestió de les paradoxes de la coincidència.

1. Paradoxes de la coincidència

1.1. La paradoxa de l'estàtua i el fang

1.2. La paradoxa de Tib/Tibbles

1.3. La paradoxa del vaixell de Theseus

1.4. Casos de fissió

1.5. Identitat i vaguetat

2. Solucions i anàlisi crítica de les paradoxes de la coincidència

2.1. Constitució no és identitat

2.2. La worm view

2.3. La stage view


Methodology

L’assignatura es desenvolupa de la següent manera:

1. El professor explica a classe el tema que correspon.
2. El professor comenta la bibliografia per aprofundir el tema.
3. Es dedica el temps adient a la discussió del tema exposat.
4. Per a cada un del dos temes (o de certs temes de forma conjunta) el professor proposa un treball.
5. L’ alumne decideix si aquesta proposta forma part dels dos treballs que ha de realitzar amb el recolzament del professor i si li serveix com a mètode d’avaluació de l’assignatura.


Evaluation

 
Presentació de dos treballs a escollir entre les diferents propostes que el professor va fent al llarg del curs. Cada treball contarà el 50% de la nota final.

 Avaluació única

Presentació de dos treballs a escollir entre les diferents propostes que el professor va fent al llarg del curs. Cada treball contarà el 50% de la nota final.


Bibliography

 
Llibre

Sider, T. (2001): Four-Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time. Oxford Clarendon Press  Enllaç

Wiggins, D. (2001): Sameness and Substance Renewed. Cambridge University Press. 

Hawley, K. (2001): How Things Persist. Oxford University Press. 

Baker, L.R. (2000): Persons and Bodies. Cambridge: Cambridge University Press. 

Lewis, D. (1986): On the Plurality of Worlds. Oxford: Blackwell. 

Capítol

Lewis, D. (1983): ’Survival and Identity’ al seu  Philosophical Papers I. Oxford University Press.

Parfit, D. (1975): ’Personal Identity’ a Perry, J. (1975): Personal Identity. Berkeley: University of California Press.  

Stalnaker, R. (1988): 'Vague Identity' a Austin, D.F. Philosophical Analysis: A Defense by Example. Dordrecht: Kluwer.

Article

Thomson, J.J. (1998): ’The Statue and the Clay’. Noûs, 32: 149-73.

Fine, K., (2003): 'The Non-Identity of a Thing and its Matter'. Mind 112: 195–234.

Wasserman, R. (2004): 'The Constitution Question'. Noûs, 38: 693-710.

Wilson, R. (2007): 'A Puzzle about Material Constitution & How to Solve it'. Philosophers' Imprint, vol 7, no. 5.

Pàgina web

http://plato.stanford.edu/entries/material-constitution/

http://plato.stanford.edu/entries/temporal-parts/