Academic year
2009/2010
Teacher
José Martínez
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Master courses
Module
Module 7. Issues in Contemporary Theoretical and Practical Philosophy
Code
566184
Credits
5
Language
English
Dates
2010-00-02
Schedule
tue 18:00-20:00
Location
Room 410 Facultat de Filosofia UB

Description

Description:

1. Caracteritzacions de la noció de conseqüència lògica i el problema del pluralisme lògic.

2. La lògica intuicionista i el constructivisme matemàtic.

3. Lògiques multivalorades: les lògiques trivalents de Kleene i Lukasiewicz.

4. La discusió sobre la possibilitat de canviar de lògica.

Conèixer algunes de les principals lògiques alternatives a la lògica clàssica, com ara la lògica intuicionista i les lògiques multivalorades, i les seues justificacions filosòfiques.

Reflexionar sobre la qüestió de si existeix una lògica única correcta, i sobre si és possible canviar de lògica

 


Methodology

En les classes presencials s’explicaran els conceptes teòrics i resoldrem models d’exercisis de lògica.

Com a treballs pràctics setmanals s’entregaran qüestions sobre textos de les monografies on es discuteixen les teories estudiades i problemes de lògica.

 


Evaluation

Es faran treballs pràctics setmanals, que seran avaluats i constituiran la nota final del curs.

Avaluació única: un examen final de caràcter teòric-pràctic que es farà en casa durant 10 dies.

 


Bibliography

JC Beall i Greg Restall, Logical Pluralism, Oxford U.P., 2006.

Anne Troelstra i Dirk Van Dalen, Constructivism in Mathematics. An Introduction, North Holland, 1988.

Hartry Field, Saving Truth from Paradox, Oxford U.P., 2008.