Aplica. Borsa de treball, pràctiques i activitats de desenvolupament professional

 

Avís legal Aplica

La FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d'ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics són conformes amb allò disposat en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. La FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

 

Complimentant i enviant els corresponents formularis d'aquesta pàgina web, l'Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de la FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB). En cas que vostè inclogui en els formularis d'aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en  el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Totes les dades sol·licitades a través de la FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, la FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

La FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) garanteix en tot cas a l'usuari podrà sol·licitar l'exercici dels drets dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades, dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades , dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat, dret a retirar el consentiment en els termes disposats a la legislació vigent, dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control. Per això, de conformitat amb allò disposat en el Reglament Europeo de Protecció de Dades  (RGPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o qualsevol document anàleg en dret, com indica la llei. A través dels següents mitjans:

 1. Correu electrònic: bbdd.il3@ub.edu
 2. Correu postal dirigit a la FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), ref. RGPD, / Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
 3. Escrit dirigit personalment i lliurat a la FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), ref. RGPD, / Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona

D'igual forma, la FUNDACIO PRIVADA INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ACCÉS EMPRESES

Més informació

Si té qualsevol problema tècnic, utilitzi aquest enllaç .

Donar-se d'alta

IL3 - UB www.il3.ub.edu

Perfils IL3

 • Empresa
 • Salut
 • Farmàcia, nutrició i alimentació
 • Comunicació, cultura i societat
 • Tecnologia i ciències experimentals
 • Prevenció i medi ambient
 • Educació
 • Hoteleria i turisme
 • Esports
 • Administració pública i economia social
© 2017, Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona
C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya
Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54 - info.il3@ub.edu