Aprenentatge Servei
L’ApS és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
L’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona aposta per generar i liderar un conjunt d’accions que incideixin en la formació, la innovació, la recerca, el treball en xarxa i la difusió en ApS en tots els nivells educatius.
Àrees de treball
Formació i assessorament

Formació bàsica i d’aprofundiment per a professorat i professionals d’entitats socials relacionades amb l’àmbit de l’educació. De forma específica, formació del professorat novell. De manera simultània, formació de formadors en ApS a través de seminaris i grups de treballs lligats als centres educatius, agents i entitats socials dels territoris. Així mateix, suport, assessorament i formació a persones, centres i entitats que desenvolupen projectes d’ApS. [+ info]

Recerca i innovació

Recerca básica, metodològica, de transferència de la formació i d’impacte, centrada en experiències i projectes per aportar noves línies d’enfocament i treball en ApS. Així mateix, innovació en línies metodològiques, estratègies, formats i suports formatius i recursos sobre les característiques específiques de l’ApS, per afavorir, fer el seguiment i avaluar experiències amb enfocaments innovadors. [+ info]

Difusió i treball en xarxa

Divulgació de l’ApS en la seva dimensió conceptual, metodològica i experiencial, a través de conferències, jornades-congressos, publicacions i utilització dels mitjans de comunicació. També, articulació i participació en xarxes institucionals, d’entitats i agents educatius que fomenten l’ApS com a metodologia. De forma específica, participació al Centre Promotor d’Aprenentatge-Servei de Catalunya  i impuls de la Xarxa Universitària d'Aprenentatge Servei.


ICE


logo UB