Recerca

Estudi sobre l'avaluació dels projectes d'Aprenentatge Servei
Pilar Folgueiras Bertomeu (coord.), Flor Cabrera Rodríguez, Esther Luna González, Gemma Puig Latorre
(gener 2011)
Els objectius de la recerca han estat:
  • Valorar el grau de satisfacció dels estudiants que participen en projectes d’APS per nivells educatius: infantil, primària, secundària i Universitat.
  • Identificar les xarxes territorials establertes a partir del desenvolupament de projectes d’APS.
  • Aportar orientacions per a la millora dels projectes d’APS. 

Aquest estudi avaluatiu ha estat un encàrrec que l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la Universitat de Barcelona ha fet a professorat del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) de la Universitat del Barcelona, integrants del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)

L’informe s’estructura en tres parts. La primera exposa breument la metodologia de l’Aprenentatge i Servei (APS a partir d’ara). En la segona part es presenta tot el procés de planificació, disseny i realització del treball.  En la tercera part es presenta l’anàlisi de resultats.

S’annexa també els protocols empleats per a la recollida de informació durant el treball de camp i diferents documents facilitats des dels diferents projectes.

[descarregar memòria completa (19 Mb)] accés a memòria


ICE


logo UB