Jenifer Ruiz-Valenzuela, XI Premi “ALdE jóvenes investigadores”
  • Data: 12/06/2014
    Pel seu treball "Job loss at home: Children's grades during the great recession in Spain"
    Jenifer Ruiz-Valenzuela, investigadora associada d'AQR-IREA, ha guanyat el XI Premi “ALdE jóvenes investigadores” que es va lliurar en el "XVII Encuentro de Economía Aplicada", pel treball titulat "Job loss at home: Children's grades during the great recession in Spain".

    Per veure més informació: [+]