Georgios Tsiachtsiras va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 01/04/2022
    El 25 de març de 2021, Georgios Tsiachtsiras va defensar la seva tesi doctoral, titulada “Three Essays on the Geography of Innovation: The Role of Transportation Networks and Institutions”. La tesi va ser dirigida pels doctors: Rosina Moreno i Ernest Miguelez.

    El tribunal de tesi va estar format per la Dra. Carolina Castaldi (Utrecht University), Dr. Alfons Herranz (Universitat de Barcelona) i el Dr. Gaétan de Rassenfosse (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)  els qui van valorar la tesi com a Excel·lent.

    Aquesta tesi doctoral estudia l'efecte de les xarxes de transport i la religiositat en el rendiment de la innovació des d'una perspectiva històrica i recent. En fer-ho, il·lumina els mecanismes subjacents relacionats amb els desbordaments del coneixement darrere de l'efecte principal. Concretament, proporciona proves consistents que una connectivitat més alta pot reduir el cost d'intercanviar idees. És més probable que els nous invents sorgeixin amb l'estimulació del flux d'idees. D'altra banda, la religiositat pot obstaculitzar el progrés tecnològic quan es promou una agenda anticientífica.