Dr. Antonio Baez va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 06/11/2015
    El 05/11/2015, el Dr. Antonio Baez va defensar amb èxit la seva tesi doctoral "Tres Assajos Empírics sobre la Informalitat", supervisat pel Dr. Raúl Ramos, a la Sala de Graus de la Facultat d'Economia i Empresa. El Dr. Jaume García, el Dr. Enrique López-Melsa, i el Dr. Josep Lluis Roig componen la Comissió de Doctorat.

    La tesi d'Antonio consisteix en tres estudis empírics centrats en la informalitat des de dues perspectives diferents: les seves causes i les seves conseqüències. La primera aplicació utilitza les dades macroeconòmiques amb la finalitat d'analitzar si les decisions d'inversió estrangera directa s'associen a un major nivell d’informalitat al mercat laboral. La segona i tercera aplicacions consideren l'estudi del cas de Mèxic, on els nivells d’informalitat són clarament per sobre de la mitjana. L'ús de microdades, la segona aplicació intenta respondre per què la informalitat és molt més rellevant en algunes regions de Mèxic que en unes altres. Es consideren diferents factors explicatius com l'educació, els nivells de desocupació i la corrupció. La tercera aplicació considera les diferències de productivitat entre les microempreses formals i informals utilitzant diferents criteris per definir-les i el paper de les diferents característiques de les empreses, tals com l'edat o la motivació del propietari.