Raul Ramos i Sandra Nieto participaran a la Third PIAAC International Conference.
 • Data: 07/11/2016

  Raul i Sandra, membres d'AQR-IREA, presentaran el seu treball "Do Entrepreneurs Use Different Skills? Evidence from PIAAC".

  L’objectiu de la conferència, que es celebrarà a Madrid entre el 6 i el 8 de novembre de 2016,  és promoure l'ús de les dades de PIAAC per ajudar a l’anàlisi de temes importants des de la perspectiva de les polítiques publiques.

   
  L’anàlisi realitzada utilitza microdades de PIAAC per tal de caracteritzar els emprenedors en relació als assalariats en termes de les habilitats que utilitzen en diferents aspectes de la vida, la feina i en relació a estratègies d’aprenentatge. Els seu resultats están en línea amb la hipòtesi de Lazear qui argumenta que els individus amb un conjunt d'habilitats divers i equilibrat té més possibilitats de ser emprenedor que aquells que no posseeixen aquest conjunt d'habilitas. Tanmateix, l'anàlisi també mostra que hi ha algunes habilitats que semblen ser més importants que altres. En concret, la discrecionalitat a l’hora de poder dur a terme diferents tasques, la capacitat de planificar i influir a la feina i la predisposició a aprendre semblen ser claus per tal de desenvolupar feines emprenedores.

   

  Per a més informació podeu visitar: [+]