Memòria AQR 2016
  • Data: 14/02/2017

    El grup de recerca AQR publica la Memòria de l’any 2016. 

    En aquest document es recullen totes les publicacions i activitats de recerca (publicació de llibres, documents de treball, contribucions a conferències, participació en diferents projectes, i les tesis doctorals dirigides pels membres del grup) que han dut a terme els membres del grup durant l’any 2016.

    També hi ha un apartat dedicat als seminaris realitzats durant l’any, així com també al 2016 BARCELONA WORKSHOP ON REGIONAL AND URBAN ECONOMICS:  Innovation, networks and the geography of knowledge diffusion.

    Podeu consultar el document en el següent enllaç [+]