Desocupació femenina a Colòmbia
 • Data: 17/02/2017

  Bretxa de gènere en l'atur de les regions colombianes.

  El Banc de la Republica de Colòmbia publica el llibre “Desocupació femenina a Colòmbia” al que ha contribuït en un dels seus capítols el membre de AQR Enrique López-Bazo juntament amb investigadors d'universitats colombianes.

  Per dur a terme aquest estudi la Gerència Tècnica del Banc de la República i l'Oficina del Banc Inter-Americà de Desenvolupament a Bogotà van promoure un concurs entre centres de recerca colombians i investigadors del Banc de la República, sobre “Desocupació estructural femenina i heterogeneïtat regional del mercat laboral colombià”. Les vuit propostes seleccionades formen el cos d'aquest llibre, a part del capítol introductori elaborat per Eduardo Lora.

  Els capítols es deriven dels treballs de recerca publicats en les sèries de Documents de Treball del BID i Esborranys d'Economia del Banc de la República.

  Un dels capítols seleccionats és “Heterogeneïtat regional en les diferències per gènere de les taxes de desocupació”, desenvolupat per Juan C. Duque (Universitat Eafit), Gustavo García (Universitat dels Andes), Paula Herrera Idárraga (Pontifícia Universitat Javeriana) i Enrique López-Bazo (AQR-IREA, Universitat de Barcelona).


  Per a més informació, podeu consultar: [+]