Roberto Gásquez va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 13/09/2017
    El 6 de setembre de 2017, Roberto Gásquez Mendoza va defensar la seva tesi doctoral, titulada“Football and economy relations at the international level”. La tesi va ser dirigida pels doctors: Vicente Royuela Mora i Patricia García-Durán Huet.

    El tribunal de tesi va estar format pel Dr. Jaume Garcia Villar (Universitat Pompeu Fabra), Dr. Plácido Rodríguez Guerrero (Universitat de Oiedo) i Dr. Pedro García del Barrio (Universitat Internacional de Catalunya) els qui van valorar la tesi com a Excel·lent amb l'esment de Cum Laude. 

    Aquesta tesi doctoral estudia, des de diferents perspectives, el futbol, exemple avantatjat del fenomen de la globalització. La primera aplicació demostra que el futbol pot considerar-se un indicador de desenvolupament a nivell internacional. La segona proposa un model per identificar i mesurar els factors que determinen l'acompliment dels països a través dels seus equips nacionals de futbol. Finalment s'examina si la proporció de jugadors estrangers està relacionada amb l'èxit dels clubs de futbol a nivell nacional i mundial.