Diana Gutierrez Posada presenta el seu treball a AQR
  • Data: 16/04/2018

    Diana Gutierrez Posada, investigadora post doctoral de la Universitat d'Aberystwyth, departament d'Economia, presenta el seu últim document de treball al cicle d’ AQR Lunch Seminars.

    Diana Gutierrez és l'última convidada al cicle d’ AQR Lunch Seminars organitzats al mes d’abril, presentant les seves últimes contribucions als estudis d'atur juvenil a Europa. Utilitzant un enfocament de regressió quantil espacial, l'article ofereix algunes idees importants sobre les causes estructurals de l'atur juvenil durant el període 2008-2013 al nivell d'agregació NUTS2.

    L'estudi,  desenvolupat juntament amb Andre Carrascal Incera, se centra en un model empíric que inclou indicadors d'especialització productiva regional, variables del mercat de treball a més de factors institucionals, demogràfics i geogràfics com a determinants de les taxes de creixement de l'atur juvenil a Europa durant el cim de la crisi.