Juan Pablo Díaz Sánchez va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 04/05/2018

    El 25 d’abril de 2018, Juan Pablo Díaz Sánchez va defensar la seva tesi doctoral, titulada “Three Empirical Essays on Fecundity, Household Overcrowding and its Effects. The Case of Ecuador". La tesi va ser dirigida pel doctor Javier Manuel Romaní Fernández.

    El tribunal de tesi va estar format pel Dr. Raúl Ramos Lobo (Universitat de Barcelona ), Dr. Manuel Casado Díaz (Universidad of Alicante) and Dr. Adelaida Lillo Bañuls (Universidad de Alicante) els qui van valorar la tesi com a Excel·lent.

    Aquesta tesi doctoral estudia la superpoblació residencial a l’Equador, les seves causes i els seus efectes sobre les famílies que viuen en aquesta situació.