Aitor Lacuesta presenta un estudi a AQR
  • Data: 04/06/2018
    Aitor Lacuesta, membre del Departament d'Anàlisi Sectorial i Polítiques Estructurals del Banc d'Espanya, presenta el treball titulat "Estratègies de preus de distribuïdors independents i de marca al mercat del mercat minorista. El cas d'una reforma del contracte a Espanya" en els seminaris d'AQR.

    Aquest treball, coautoritzat amb Pilar Cuadrado, María de los Llanos Matea i Javier Palencia-González, analitza com l'estructura del contracte entre estacions de servei i l'operador majorista afecta a les estratègies de preus. Utilitzant dades diàries sobre preus de diferents estacions de servei, el document conclou que els distribuïdors independents cobren marges més baixos que altres concessionaris amb diferents contractes.