Damián Tojeiro-Rivero va defensar amb èxit la seva tesi doctoral
  • Data: 18/09/2019

    El 13 d’octubre de 2019, Damián Tojeiro-Rivero va defensar la seva tesi doctoral, titulada “R&D offshoring and firm's innovativeness: The role of firms', regional, and sectoral characteristics”. La tesi va ser dirigida per la Dra. Rosina Moreno Serrano.

    El tribunal de tesi va estar format pel Dr. José García Quevedo (Universitat de Barcelona), la Dra. Lorena M. D’Agostino (University of Milan-Bicocca) i la Drs. Mercedes Teruel Carrizosa (University Rovira i Virgili), qui van valorar la tesi com a Excel·lent amb l'esment de Cum Laude. 

    Aquesta tesi doctoral estudia la deslocalització d’R+D i el rendiment innovador de les empreses, i com pot afectar aquesta relació als entorns en què es troben les empreses (regionals) i en les quals operen (sectorials). El primer capítol empíric explora el paper de la deslocalització d’R+D en l’èxit comercial de les innovacions radicals de productes, posant especial atenció en el tipus d’agents tecnològics, així com en la fase del cicle econòmic. Al segon capítol empíric faig hipòtesi que la transformació de les activitats de xarxa de les empreses en innovació pot variar en funció de l’entorn regional on es trobi la firma. Finalment, l’últim capítol empíric argumenta que la deslocalització d’R+D no és només una qüestió de decisió ferma com en la literatura anterior, sinó que també té un component important a nivell industrial, que apunta a un benefici social de la deslocalització d’R+D per a determinats sectors.