Duque Cardona, Juan Carlos -

  • Tesis: Design of Homogeneous Territorial Units. A Methodological Proposal and Applications.
    Supervisors: Manuel Artís Ortuño
    Data d'adjudicació: 2004
    Posició actual: EAFIT University