Riera Prunera , MĒ Carme -

 • Telèfon:  (+34) 934 037 038
  Fax:  (+34) 934 021 821


  Publicacions més rellevants:

  Riera-Prunera, M.C., Luque, S. (2018). El papel de la formación en el Plan Nacional de la Garantía Juvenil (cap. de libro), en Cabasés, M.A., Pardell, A., Feixa, C. (eds), Jóvenes, trabajo y futuro. Tirant lo Blanch, València. ISBN:978-84-9169-586-8.

   Riera-Prunera, M.C., Blasco-Martel, Y., López-Tamayo, J., Pujol-Jover, M., Rodríguez-Ávila, N. (2018). Éxito en la entrada al mercado de trabajo: Análisis factorial de componentes principales de las competencias laborales. Revista d’Innovació Docent Universitària-RIDU, 10, 77-91.

  Rodríguez-Ávila, N., Riera-Prunera, M.C., Moreno-Arroyo, C., Monllau-Jaques, T.M., Puig-Llobet, M. (2017). La competencia de liderazgo en el grado de enfermería:  Un análisis factorial de componentes principales. Revista d’Innovació Docent Universitària-RIDU, 9, 124-133.

  Pujol-Jover, M., Riera-Prunera, M.C., Abio, G. (2015). Competences acquisition of university students: Do they match job market’s needs? Intangible Capital, 11(4), 612-626 – Online ISSN: 1697-9818 – Print ISSN: 2014-3214.  Línies d’investigació:

  Educació
  Mercat de Treball
  Desigualtat i creixement econòmic
  Dèficit i deute