Body: 

El Grup ARA ha mantingut des del moment de la seva creació dues línies d’actuació clares. D’una banda, un interès per les recerques i propostes més actuals i innovadores en l’àmbit de la Didàctica de la Llengua i de la Literatura, el qual prové del fet que tots els membres actuals del grup han cursat amb èxit el programa de Doctorat de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona i, per tant, han incorporat aquests sabers en les seves tesis doctorals. D’altra banda, una clara intenció de fer arribar aquestes innovacions a les aules dels nostres centres educatius, ja sigui a través de publicacions (l’Enfilem  les competències, en catalàcastellà va suposar la més destacada), ja sigui a través de la formació permanent del professorat en actiu o, també, a través de les classes de formació inicial dels Graus d’Educació Infantil i Primària i del Màster per a Professors d’Educació Secundària. La pàgina web del grup té com a finalitat difondre al màxim aquestes dues línies d’actuació  a les quals ens hem referit.

 

En un món educatiu ple de reptes, orientar els futurs docents i els que ja estan en exercici a partir de propostes pràctiques que han estat experimentades en les aules dins d’un enfocament comunicatiu i competencial pot contribuir a la transformació educativa necessària en el segle XXI. Els membres del grup han participat en diversos treballs dirigits a generar materials que poden orientar el professorat a l’hora de planificar les sessions amb un enfocament competencial i comunicatiu més marcat.

 

A mes a més, atès que a tots els membres del grup ARA ens agrada molt la restauració i la literatura, hem preparat una secció específica sobre aquest tema, per tal que pugueu assaborir i paladejar les propostes que us fem. Tanmateix, us convidem també a què hi col·laboreu enviant-nos els vostres suggeriments.

Peu

 

 

 

                                        

Centre de Recursos per l'Aprenentage i la Investigació. (CRAI) - Unitat de Docència (UD)