OBJECTIUS

L'objectiu prioritari del màster universitari d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona és iniciar l'alumnat en tasques de recerca mitjançant una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari. També és una via d'accés als estudis de doctorat que permeten prosseguir la carrera investigadora, pròpia dels objectius acadèmics universitaris.

En el màster d’Arqueologia de la UB s'incideix en les transicions: en aquells moments en què sorgeix el germen del canvi, de l'evolució o de la revolució. Aquests processos són fonamentals per entendre l'evolució de la humanitat i, de fet, constitueixen l'objecte central de l'arqueologia. Al seu torn, en el desenvolupament d'aquesta disciplina aquests processos han estat objecte de teoritzacions molt variades, però resulta fonamental l'estudi específic de tots els passos, des de les crisis inicials fins a la reestabilització final.

Els canvis socioculturals es poden estudiar en totes les cronologies. Es tractaran alguns exemples que corresponen a la substitució dels neandertals pels humans anatòmicament moderns, als contactes colonials protohistòrics, a les profundes transformacions de l'antiguitat tardana o als processos que comporta l'aparició i desenvolupament de l'època medieval.

El Màster s'imparteix a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, http://www.ub.edu/facgh/gh.htm , c. Montalegre, 6-8.

FORMAR-SE INVESTIGANT

El màster d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona està absolutament imbricat en la investigació que desenvolupen els grups de recerca dels departaments implicats, fonamentalment el Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, i el d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Tots aquests grups de recerca estan reconeguts com a tals pel sistema català de recerca i desenvolupament, i tenen una llarga trajectòria i un historial molt ampli de projectes obtinguts en convocatòries competitives, ja sigui en l'àmbit estatal o l’europeu. Aquests grups són:

― Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP)
― Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la UB (ERAAUB)
― Grup de Recerca d'Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia (GRACPE)
― Centre per a l’Estudi de la Interdependència Provincial a l’Antiguitat Clàssica (CEIPAC)
― Grup de Recerques en Antiguitat Tardana (GRAT)
― Grup d'Estudis Paleoecològics i Geoarqueològics (GEPEG)
― Grup de Recerques en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)
― Grup de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval de la UB (GRAMP-UB)
― Tacita Muta

El Màster disposa de dos laboratoris, el de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, i el d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Els alumnes poden gaudir també del magnífic fons bibliogràfic i documental de la biblioteca de la nostra Facultat.

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA A LA UB

La Universitat de Barcelona fou la institució que va obrir el camí a la formació reglada de l’Arqueologia a Espanya de la mà de Pere Bosch Gimpera, creador de l’anomenada Escola Catalana d’Arqueologia el 1916. El seu magisteri, a través de figures com Lluís Pericot, Joan Maluquer de Motes, Miquel Tarradell, Pere de Palol o Manuel Riu, va permetre establir les bases i consolidar el que avui en dia és la disciplina arqueològica a la nostra universitat.
Es tracta d’una arqueologia que abasta des de la Prehistòria a l’època medieval i que té per objecte reconstruir la història de les societats pretèrites, les seves estructures econòmiques, socials, polítiques, ideològiques, etc. Tot a partir d’un estudi aprofundit, complert i interdisciplinari de les evidències materials conservades, en aspectes tan diversos com el medi ambient, el territori, els recursos i el conjunt de vestigis de la cultura material que aquestes societats varen produir i que han sobreviscut al pas del temps.

Barcelona, una ciutat històrica
per estudiar i conèixer


Barcelona, l’antiga Barcino, és una referència històrica i arqueològica. Estudiar aquí permet descobrir la ciutat i el seu territori des de la prehistòria fins a l’actualitat.

Fulletó informatiu