El Projecte Arquibanc

El projecte Arquibanc neix amb la voluntat d’identificar, localitzar i posar a l’abast de la comunitat científica fonts arxivístiques procedents d’arxius patrimonials i privats. L'abast d’aquests arxius per a la Història és cabdal, ja que la informació que poden aportar és de gran importància i, en la majoria dels casos, inèdita. Tot i que actualment s’estan duent a terme dipòsits i cessions d’aquests fons documentals en arxius públics, la majoria encara resta en mans dels seus propietaris, la qual cosa, en algunes ocasions, dificulta l’accés per part dels investigadors. En altres casos, els fons documentals privats han estat fragmentats en diversos subfons, suposant una dificultat afegida per a l’investigador la localització de tots ells. Volem aprofitar l’oportunitat que ens donen les noves tecnologies per oferir aquesta documentació a tothom que tingui un interès per la Història. En aquesta web hi trobareu documents que us aportaran informació molt valuosa per a per conèixer el nostre passat i construir saber històric. La web dóna accés a la descripció general dels fons i també als documents que han estat organitzats i descrits a través d’una base de dades. També s’aporten altres materials per a la recerca i pretén ser el portal d’informació del nostre projecte. Per tal de respectar les condicions imposades pels diferents propietaris, l’accés a la base de dades és restringit. Caldrà, doncs, sol·licitar l’autorització corresponent.

Els responsables d'aquest projecte són: Ignasi J. Baiges Jardí; Elena Cantarell Barella; Mireia Comas Via; Daniel Piñol Alabart.