Blog

Antoni Conejo, nomenat nou cap d’Estudis d’Història de l’Art

Antoni Conejo da Pena, llicenciat en Història de l’Art per la UdL i doctorat per la Universitat de Barcelona, ambdues titulacions amb premi extraordinari. Des del 2002 és professor en aquesta universitat, centrant la seva tasca docent en assignatures sobre l’art de Roma i de l’antiguitat tardana, art medieval i, també, d’història de les arts escèniques. Al llarg d’aquests anys ha estat vinculat en diferents projectes de recerca amb finançament local i estatal, actualment és investigador dels grups de recerca “Magna Ars” i “MAHPA”. És també coordinador científic dels “Abrils de l’Hospital”, un encontre científic anual organitzat per l’IRCVM al voltant de la història i l’art dels hospitals. En l’àmbit de la gestió ha format part de la Comissió Permanent del Departament d’Història de l’Art.