Direcció acadèmica

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT:

Rosa TERÉS TOMÀS

rosateresto@ub.edu

SECRETARI DEL DEPARTANENT:

Enric CIURANS PERALTA

ciurans@ub.edu