Jaume Carbonell Guberna

Dr. Jaume Carbonell Guberna Professor agregat Jaume Carbonell

Contacte

Telèfon del despatx: (93 40) 37585 / 37745 (vicedeganat)
Número de despatx i ubicació: 5024 (5è pis, Facultat de Geografia i Història)
Correu electrònic: jaumecarbonell@ub.edu

Cal concertar cita prèvia per correu electrònic


Biografia acadèmica

Jaume Carbonell i Guberna (Barcelona, 1963), es doctorà en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, amb la tesi Josep Anselm Clavé i les societats corals a Catalunya (1850-1874), amb la que va rebre la màxima qualificació i el Premi Extraordinari de Doctorat del curs acadèmic 1995-1996. Des d’aquell any 1996, és professor d’història de la música a la Universitat de Barcelona, ha estat professor de la Universitat de Girona, de l’Escola Superior de Música de Catalunya, i és membre de l’equip rector de la Universitat Catalana d’Estiu. El seu àmbit d’estudi és la música dels segles XIX i XX, amb especial atenció als fenòmens socials lligats al fet musical, les músiques populars, el jazz, o la sociabilitat musical. Ha participat en diversos projectes de recerca competitius: Sociétés Musicales et Chantantes en Espagne (XIX-XX siècles), (1991-1993); Història de las Associacions Corals a Espanya, (1997-2000 i 2001-2004); La Música religiosa a Catalunya en el segle XIX. Estudis sobre patrimoni musical, (2003-2006); Els espais d’oci a la Barcelona de 1900. Un projecte d’e-reserch entorn els orígens de la indústria cultural, (2008-2011); Música, tecnologia i pensament, (2012-2014). El seu treball s’ha vist reflectit en nombrosos congressos i trobades científiques sobre aquests àmbits. És autor dels llibres Festa i música arran de mar, (1999); Josep Anselm Clavé i el naixement del cant coral a Catalunya (1850-1874), (2000); La Societat Coral Euterpe, (2007); El jazz clàssic i la seva història. Dels orígens a la Segona Guerra Mundial, (2011), i ha coordinat l’edició del volum Els orígens de les associacions corals a Espanya (segles XIX-XX), (1998). Ha participat en obres col·lectives i llibres com ara Les identitats a la Catalunya contemporània; De la revolució industrial a la revolució tecnològica:150 anys de La Maquinista Terrestre y Marítima, S.A. i de Macosa, (2009); La nova cançó. La veu d’un poble, (2010); Vestigis del Moderrnisme. Obrim el teló, (2011); i Tecnología y creación musical, (2014). Ha estat assessor de diversos projectes i exposicions i ha publicat en diverses revistes com L’Avenç, Revista de Catalunya, Revista de Musicología, Revista Musical Catalana, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, Catalan Review, Hispania, o Inter-American Music Review. El seu àmbit de recerca en l’actualita es centra en la historia del jazz i el seu reflex a la Catalunya del segles XX i XXI.


Enllaços d'interès

.