Joan Domenge Mesquida

Dr. Joan Domenge Mesquida Professor titular Joan Domenge

Contacte

Telèfon del despatx: (93 40) 34978
Número de despatx i ubicació: 5045 (5è pis, Facultat de Geografia i Història)
Correu electrònic: domenge@ub.edu

Es recomana concertar cita prèvia amb el professor


Biografia acadèmica

Professor titular del Departament d’Història de l’Art (UB), on excerceix com a docent des del 1991.

Forma part del grup de recerca consolidat “Magna Ars” que s’ocupa de l’estudi de la producció artística de la baixa edat mitjana a l’antiga Corona d’Aragó. D’ençà del 1995 ha desenvolupat la investigació en el marc de cinc projectes I+D+I, vinculats al Departament d’Història de l’Art de la U.B.

D’ençà de la realització de la tesi doctoral sobre el procés constructiu de la catedral de Mallorca (1993), l’arquitectura i la construcció gòtiques han constituït un dels eixos prioritaris de la seva investigació i n’ha donat a conèixer els resultats en la publicació de la tesi (1997), en articles de revista i en simposis nacionals i internacionals. També ha centrat el seu interès en la figura del gran mestre constructor del s. XV, Guillem Sagrera.

Un altre dels eixos fonamentals de l’activitat investigadora és l’estudi estructural i decoratiu de les cobertes d’època medieval i moderna. Ha participat en el projecte internacional Charpentes méditerranéennes (París i Universitat de Gènova, 2006-2013) i ha col·laborat en múltiples seminaris i jornades d’estudi sobre el tema.

Una tercera línia d’investigació se centra en l’estudi de les arts sumptuàries de l’època gòtica. Ha participat en tres edicions de les Jornades sobre l’anàlisi dels esmalts translúcids organitzades per la Scuola Normale Superiore di Pisa (1992, 1996, 2000) publicant-ne les aportacions en els Annali que edita aquesta institució.

Ha col·laborat també en el projecte de recerca internacional Circulation et transferts artistiques dans l’Europe Gothique (INHA-París, Université de Liège, Université de Toulouse, 2009-2013) i ha estat chercheur invité de l’Institut National d’Histoire de l’Art (París, 2013) amb el projecte de recerca Le rayonnement artistique de la France dans la Couronne d’Aragon autour de 1400: orfebres et orfèvrerie.

Forma part de diversos comités editorials, comités de redacció i consells assessors d’algunes revistes científiques d’història de l’art.

Actualment és l’I.P. del Projecte Arquitectura gótica en la Corona de Aragón: la concepción del espacio y su ornato (HAR2013-46400-P) vigent fins al 2017.


Enllaços d’interès

Pàgina de Joan Domenge a ub.academia.edu

Grup de recerca MAGNA ARS