Rosa Terés Tomàs

Dra. M. Rosa Terés Tomàs Catedràtica

Contacte

Telèfon del despatx: (93 40) 37583
Número de despatx i ubicació: 5047 (5è pis, Facultat de Geografia i Història)
Correu electrònic: rosateresto@ub.edu 

Es recomana concertar cita prèvia amb la professora


Biografia acadèmica

M. Rosa Terés Tomàs és catedrática d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona, organisme al qual ha estat sempre vinculada como a docent i com a investigadora. Llicenciada en Història de l’Art per la mateixa Universitat l’any 1974, es va doctorar l’any 1985 amb la tesi La renovació de l’escultura gòtica a Barcelona a l’entorn de 1400. La seva tasca docent s’ha centrat en assignatures de llicenciatura i grau sobre l’art romànic i gòtic, l’art català medieval i l’art dels Països Baixos al final de l’Edat mitjana.

El seu àmbit de recerca és l’art de la Baixa Edat mitjana, molt especialment l’arquitectura i l’escultura gòtica catalana en el marc de l’antiga Corona d’Aragó i els seus estudis han anat sempre molt lligats a la recerca documental. Una de les seves línies d’investigació prioritàries ha estat el cadirat del cor de la catedral barcelonina, al que ha dedicat diversos articles i un estudi monogràfic sobre el seu escultor més important, Pere Sanglada. És autora de diverses publicacions sobre l’arquitecte Arnau Bargués i sobre l’arquitectura i l’escultura gòtica de la catedral de Barcelona.

Des de l’any 1995 fins el 2014, ha sigut investigadora principal de cinc projectes d’investigació d’àmbit estatal finançats. Forma part del grup de recerca Magna Ars i actualment també és membre del grup de recerca consolidat MAHPA (2014-2016) i de l’Institut de Recerca de Cultures Medievals (IRCVM).

Ha sigut Cap d’Estudis del Departament d’Història de l’Art (2005-2008), Vicedegana d’Afers Acadèmics (2008-2012) de la Facultat de Geografia i Història i Directora del Departament d’Història de l’Art fins al 2019.


Enllaços d'interès

MAGNA ARS. Arquitectura Gótica en la Corona de Aragón: la concepción del espacio y su ornato

MAHPA

IRCVM