Grau de Disseny
Què es pretén amb aquest ensenyament?

Potenciar la formació integral dels dissenyadors.
Dotar-los d’una base adequada per intervenir en la ideació, el desenvolupament, la projecció i la producció de la cultura material i visual de les persones.
Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 120
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 30
CRÈDITS TOTALS 240

 

Assignatures

 

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Belles Arts

Web: http://www.ub.edu/bellesarts/queoferim/grau/grau_disseny/