Participació en altres ensenyaments

Grau d’Arqueologia, Facultat de Geografia i Història

Grau d’Història, Facultat de Geografia i Història

Grau de Comunicació i indústries culturals, Facultat de Filologia    

Màster Oficial en Cultures Medievals, Facultat de Filologia

Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Facultat de Geografia i Història

Màster Oficial en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat, Facultat de Belles Arts

Màster Oficial de Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Facultat de Formació del Professorat

Màster de Cultures Medievals, Facultat de Filologia

Doctorat en Cultures Medievals, Facultat de Filologia