Doctorat

doctoratA partir del curs 2014-2015 es posa en marxa un nou programa de Doctorat, que podem conèixer en detall al web de lEscola de Doctorat de la Universitat de Barcelona i a la pàgina de l’Escola de Doctorat de la Facultat en el que trobareu el nou programa iniciat aquest curs 2014-2015 Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural, que té com a objectiu donar una oferta de qualitat i referència en diverses especialitats en els camps de la Història, l’Antropologia, les Arts i el Patrimoni. El programa ofereix una formació teòrica i metodològica dels doctorands/es i es troba orientat a 4 àmbits de recerca, entre els quals Història i Teoria de les Arts, àmbit d’investigació respecte a la Història de les arts -encloent les Arts escèniques: música, teatre i cinema – des de l’Antiguitat fins a les tendències més actuals. Recerca en la Teoria de les arts i l’Estètica filosòfica.