Doctorat

A partir del curs 2014-2015 es posa en marxa un nou programa de Doctorat, que podem conèixer en detall al web de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona i a la pàgina de l'Escola de Doctorat de la Facultat en el que trobareu el nou programa iniciat el curs 2014-2015 Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural, que té com a objectiu donar una oferta de qualitat i referència en diverses especialitats en els camps de la Història, l’Antropologia, les Arts i el Patrimoni.

El programa ofereix una formació teòrica i metodològica dels doctorands/es i es troba orientat a 4 àmbits de recerca, entre els quals Història i Teoria de les Arts, àmbit d’investigació respecte a la Història de les arts -encloent les Arts escèniques: música, teatre i cinema – des de l’Antiguitat fins a les tendències més actuals. Recerca en la Teoria de les arts i l’Estètica filosòfica.

El programa de Doctorat Cultures Medievals (DCM) de la Universitat de Barcelona s’inscriu en la tradició universitària dels “Estudis Medievals”  interdisciplinaris presents avui en els instituts de recerca, màsters universitaris i programes de doctorat que ofereixen  les mes importants universitats d’arreu del món.

Per qui ha orientat o vol orientar la seva recerca i els seus estudis cap al món medieval en qualsevol dels seus aspectes, aspirar a obtenir el doctorat, es a dir, la més alta titulació universitària possible, en Cultures Medievals es sens dubte un repte fascinant

El caràcter inter i trasn-disciplinar dels estudis medievals, que constitueix l’eix fonamental d’aquest doctorat, garanteix  als seus membres una formació amplia i rica en enfocaments. L’objectiu prioritari d’aquesta formació és proporcionar les competències d’una professionalització en la recerca altament qualificada per portar a terme estudis i aproximacions al món medieval de manera independent, per supervisar la recerca d’altres, per enfrontar-se a problemes, fer-se preguntes i avançar amb esperit crític en el coneixement de l’Edat Mitjana.

Doctorat Cultures Medievals (DCM) - WEB