Blog

Els Juliols 2018

Els Juliols de la Universitat de Barcelona, un any més, ofereixen un ampli ventall d’oferta formativa, també en el camp de l’art i les humanitats, amb cursos d’Història de l’Art organitzats per alguns membres del departament i altres en els que hi participen, que permeten ampliar els coneixements en els diversos temes proposats. Cada curs és reconegut acadèmicament amb 2 crèdits ECTS.