Blog

Escriure i llegir a l’edat mitjana

Els propers 25, 26 i 27 d'abril se celebra el congrés Escriure i llegir a l’Edat Mitjana organitzat per l'IRCVM-Institut de Recerca en Cultures Medievals.
Escriure i llegir, dues activitats que avui en dia s’impliquen mútuament, eren a l’època medieval tasques ben diferenciades, tant des del punt de vista conceptual com competencial, i certament més esteses del que dóna a entendre el vell tòpic tradicional d’una edat mitjana fosca d’analfabetisme generalitzat. Volem projectar una mirada interdisciplinària de l’edat mitjana a partir de la interrogació, des d’una perspectiva psicològica, social i cultural, sobre la concepció i la pràctica de la lectura i de l’escriptura en aquesta època. En el decurs del nostre itinerari ens interessaran els processos de producció, classificació i conservació de les fonts escrites així com la relació de l’escriptura amb l’exercici del poder i amb dinàmiques, d’índole diversa, que van impulsar profundes transformacions de la vida política, social i cultural al llarg d’aquest període històric. L’anàlisi de les diferents modalitats de lectura i de les pràctiques escripturàries ens abocarà també a l’estudi dels espais en els quals es produïen i a la reflexió sobre els aspectes materials, des de la relació entre escriptura i suport que posa en joc l’epigrafia medieval a la configuració del llibre com a objecte de luxe, sovint indicador del prestigi o del poder del seu posseïdor. Un dels eixos que centrarà el debat seran les nocions mateixes de “lectura” i “escriptura”, en una època on els confins entre la lletra, la veu i la imatge eren tan làbils com els que delimitaven la frontera, sempre difusa i inestable, entre litterati i illitterati.
L’òptica interdisciplinària, que, d’acord amb els pressupòsits metodològics de l’IRCVM, guia el nostre plantejament, ens permetrà articular el debat científic al voltant de diversos blocs temàtics.
 
Entre les ponències, destaquem les de les investigadores del Departament d'Història de l'Art: Rosa Terés (La simbologia de les lletres, els mots i les divises a l’entorn de 1400), Marta Fernández Lahosa (Text i imatge: el paper de la literatura en la creació de la iconografia de l’Ascensió de Crist) i Francesca Español (Els aixoplucs de les dones sàvies medievals i de la seva memòria. Cal·ligrafia i epigrafia).