Grau en Belles Arts

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Capacitar l’alumnat per dur a terme pràctiques artístiques i creatives professionals que li permetin assolir un compromís amb la realitat contemporània i rebre el ple reconeixement social de les seves competències. Dotar els nous graduats dels instruments necessaris per integrar els seus coneixements en processos de creació i d’experimentació disciplinària i interdisciplinària, de manera que puguin desenvolupar pràctiques artístiques i culturals en diversos tipus de formats i d’àmbits.

 

 

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Arts i Humanitats

Centre: Facultat de Belles Arts

Info: http://www.ub.edu/bellesarts/queoferim/grau/grau_bellesarts/