Blog

Els Juliols 2015

20150520 JULIOLS2.jpgEls Juliols de la Universitat de Barcelona, un any més, ofereixen un ampli ventall d’oferta formativa, també en el camp de l’art i les humanitats, amb cursos d’Història de l’Art organitzats per alguns membres del departament i altres en els que hi paticipen, que permeten ampliar els coneixements en els diversos temes proposats. Cada curs és reconegut acadèmicament amb 2 crèdits ECTS.

Aquest any a més, la Universitat de Barcelona convoca cent ajuts adreçats als seus estudiants de grau, enginyeria, màster o doctorat matriculats durant el curs 2014-2015. L’ajut consisteix en una subvenció de 70 euros per fer un curs d’Els Juliols. Les persones que hi estiguin interessades han de formalitzar la matrícula del curs en el període comprès entre el 18 i el 22 de maig, per Internet o personalment. Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria.


Enguany els cursos en els que intervenen els professors del departament són:

El simbolisme: mites, figures i obsessions de la fin de siècle  [Programa]
Un dels moviments més destacats de finals del segle XIX és el simbolisme, caracteritzat per fer servir el símbol per expressar l’intangible, per jugar amb la dualitat entre Eros i Thanatos, per fer autoretrats i paisatges de l’ànima, per l’univers del mite, per interpretacions de la naturalesa i per l’atracció per les substàncies addictives.
L’objectiu del curs és fer un recorregut conceptual i iconogràfic a través del moviment simbolista per aprofundir en diverses de les nocions que el caracteritzen, partint d’un enfocament interdisciplinari que interrelacionarà art, literatura i pensament estètic.
Destaquem que es tracta d’una necessària ampliació del programa del grau d’Història de l’Art a la qual assistirà com a convidada una veu autoritzada: Geneviève Lacambre.
Curs coordinat per Irene Gras i Teresa-M. Sala. Participen Tània Alba, Raimon Arola, Juan C. Bejarano, Josep Casals, Irene Gras, Geneviève Lacambre i Teresa-M. Sala.

Memòria dels nostres escenaris. Testimonis teatrals dels anys cinquanta [Programa]
A casa nostra, els anys cinquanta van ser molt difícils, tant socialment com políticament i econòmicament. En les darreres dècades, els creadors d’aquells anys han patit l’oblit i no s’ha fet cap reconeixement a les seves aportacions, en part decisives per a l’aparició de l’escena alternativa dels seixanta i l’esclat del teatre independent.
Aquest curs ofereix una panoràmica retrospectiva, revisa el que va suposar el teatre dels anys cinquanta a casa nostra i dóna veu als estudiosos i a protagonistes de la nostra escena de la postguerra per demostrar a les noves generacions que entitats com l’Agrupació Dramàtica de Barcelona van ser el germen de l’actual Teatre Nacional de Catalunya.
Curs coordinat per Enric Ciurans. Participen Xavier Albertí, Enric Ciurans, Jordi Coca, Toni GalmésJordi Gràcia, José Enrique Monterde i Jordi Vilaró Berdusan.

Mort i transfiguració en el món artístic contemporani  [Programa]
Mort i transfiguració és un poema simfònic de Richard Strauss que explica l’experiència del compositor en el llit de mort, les seves palpitacions, pors, anhels i somnis. Amalgamar aquestes experiències vital i artística ―connectar la mort amb la vida― és l’objectiu d’aquest curs, que aprofundeix en aquest tema des d’una perspectiva pluridisciplinària construïda al voltant de la història de l’art, el pensament, l’experiència musical, les narracions cinematogràfiques i la medicina.
Curs coordinat per Laia Manonelles i Lourdes Cirlot. Participen Tània Alba,  Lourdes Cirlot, Joan Esteva, Vicenç Furió, Javier Laviña, Daniel López del Rincón, Laia Manonelles, Magda Polo, Alexis Racionero i Víctor Ramírez.

Mujeres artistas del siglo XX: desde las primeras vanguardias al arte contemporáneo  [Programa]
El curso se centrará en el análisis de la producción y la recepción de la obra de algunas artistas que desarrollaron su actividad a lo largo del siglo XX. Se profundizará en sus aportaciones en el contexto de los movimientos vanguardistas y del arte contemporáneo, así como se ofrecerán perspectivas de análisis de las trayectorias de legitimación de su producción artística.
Curs coordinat per Michela Rosso. Participen Eduardo Bores, Xisca Figuerola, Jordi Izquierdo, Daniel López del Rincón, Sandra Miranda Cirlot, Montse Ortiz, Maria Palomares, Nuria Peist, Michela Rosso, Mario Saban i Pura Velarde.

Sant Joan Despí, la vila del Modernisme  [Programa]
Parlar de Modernisme a Sant Joan Despí és parlar de l’arquitecte Josep Maria Jujol (1878-1949), el col·laborador més important d’Antoni Gaudí. I és que Sant Joan Despí té un important patrimoni de Jujol, tant de la seva etapa modernista com dels anys del Noucentisme, el racionalisme i, fins i tot, de després de la Guerra Civil (s’han pogut comptar al voltant de seixanta intervencions, del 1913 al 1949).
Un petit nucli rural, doncs, es va convertir en una vila que, amb l’arribada del ferrocarril i una remodelació urbanística, va desenvolupar una interessant arquitectura d’estiueig que va donar un to molt especial a la seva imatge.
Curs coordinat per Mireia Freixa i Míriam Soriano. Participen Montserrat Duran, Maria Àngels Fondevila, Mireia Freixa, Josep M. Jujol, Josep Llinàs i Teresa-M. Sala.

L’estatut de l’espectador. Polítiques de la mirada i llindars de la inacció [Programa]
En què consisteix ser espectador avui? Al llarg de les darreres dècades, les poètiques teatrals s’han transformat i han commocionat l’estatut del públic. Els temps semblen madurs per repensar els significats morals o socials que comporta el fet de mirar, i propicis per estudiar les conseqüències de desmantellar la frontalitat i l’espectacularitat tradicional a l’escena i d’assimilar l’espectador com a coautor o coactor.
El curs es proposa exposar i debatre, des de diferents enfocaments i àrees de coneixement, l’evolució històrica del concepte de públic en un marc cultural ampli que inclogui aspectes teatrals, antropològics, filosòfics i polítics.
Curs coordinat per Agost Produccions. Participen Xavier Antich, Tomàs Aragay, Sofia Asensio, Carles Batlle, Roger Bernat, Enric Ciurans, Manuel Delgado, Roberto Fratini, Víctor Molina i Rubén Ramos.

 

Més informació aquí.