Blog

Lectura de Tesi de Federica Matelli

El proper dijous 26 d'abril, tindrà lloc la lectura de la tesi doctoral Nuevas perspectivas para lo cotidiano en el arte contemporáneo. Del marco textual al marco especulativo (1980-2014) de la doctoranda Federica Matelli, dirigida per la Dra. Anna M. Guasch i el Dr. Pau Alsina.

Federica Matelli
Nuevas perspectivas para lo cotidiano en el arte contemporáneo. Del marco textual al marco especulativo (1980-2014)
Direcció: Dra. Anna M. Guasch i el Dr. Pau Alsina
Dia: 26 d'abril de 2018
Hora: 12 h
Lloc: Aula Magna (Facultat de Geografia i Història)