Màster oficial en Música com a Art Interdisciplinar
Presentació general

 

logoub.gif urv.gif esmuc.gif

El màster oficial en Música com a Art Interdisciplinar s’inscriu en la reforma de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i constitueix el segon cicle de la nova reforma universitària. Els nous ensenyaments oficials són una titulació reglada i oficial que, a més, tenen validesa en tots els països de la Unió Europea. La titulació, a més, pot donar lloc a l’accés a un programa de doctorat, a l’obtenció de beques i a la participació en programes d’intercanvi internacional. Els màsters oficials tenen una extensió de 60 crèdits ECTS; cada crèdit té una traducció d’entre 25 i 30 hores de classe i hores de treball de l’alumnat.

L’esmentat màster proposa als estudiants treball, reflexió i activitats de pràctiques i de recerca entorn de la música com a fenomen cultural, present en innombrables activitats com les arts escèniques (òpera i dansa), les arts plàstiques, la literatura, el pensament, el cinema i les arts audiovisuals i també el coneixement del món de la recerca musicològica a fi d’obrir-los a les variades oportunitats de desenvolupar llurs interessos de recerca o d’activitat laboral.

Per això, el màster s’adreça a estudiants de formació i procedència variada: s’hi poden inscriure graduats en història de l’art, en sociologia, en filologia, en formació del professorat, en musicologia o en filosofia, amb la necessària formació complementària en música, així com els titulats superiors en música.

El màster és producte de l’acord acadèmic entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) i es desenvolupa amb professorat d’aquestes tres institucions d’estudis superiors, amb la col·laboració de professorat de la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i, a més, de nombrosos col·laboradors de les diferents branques de l’activitat musical. El centre de gestió del mateix és la Universitat de Barcelona, centre en el qual es realitza la matrícula, però té en compte que algunes activitats lectives, de pràctiques i de recerca es desenvolupen també en les dues altres institucions acadèmiques.

El màster està estructurat en dos itineraris, el de recerca i el professionalitzador. El de recerca proporciona a l’estudiant les eines fonamentals per tal de prosseguir posteriorment amb el doctorat. El professionalitzador permet als alumnes inscrits conèixer de prop diferents institucions empresarials del món cultural i musical.

El màster requereix la complimentació de 60 crèdits ECTS, 45 per l’assistència a cursos i la realització de les proves i treballs que figurin en el pla d’estudis i 15 de treball de recerca o de pràctiques en institucions. Normalment, aquesta obligació acadèmica es pot resoldre en un sol curs, però també es pot desdoblar en dos cursos acadèmics matriculant cada un dels cursos com a mínim 20 crèdits.

Coordinador del màster: prof. Dr. Xosé Aviñoa
Dades de contacte: e-mail: avinoa@ub.edu
Telèfon: 93.403.75.73
Despatx:Facultat de Geografia i Història,
Departament d’Història de l’Art, Montalegre, 6,5è 08001 Barelona
 
 
logo-imf.jpg logo-csic.jpg