Blog

Presentació del llibre “Recomposicions maquíniques”

El proper dijous 5 de desembre tindrà lloc la presentació del llibre "Recomposicions maquíniques", a càrrec del seu autor, Christian Alonso, amb la presència dels i les artistes que van participar al projecte curatorial amb títol homònim, que va ser acollit a Can Felipa, l’any 2017.

Les crisis mediambientals, socials i polítiques que caracteritzen el món contemporani poden ser considerades com a conseqüència de la generalització d’una subjectivitat fabricada pel capitalisme d’acord amb l’axioma del benefici econòmic, en què els valors de l’alteritat, la singularitat i la diferència queden reduïts a una mínima expressió. Per tal de revertir aquesta homogeneïtzació i empobriment de les maneres de ser, Félix Guattari desenvolupa l’«ecosofía» com una perspectiva analítica i metodològica que s’ocupa d’activar una «pragmàtica de l’existència» articulada en tres registres: l’ecologia mediambiental, l’ecologia social i l’ecologia mental. En aquest projecte ètic-estètic, l’art té un paper crucial en la mesura en què té la capacitat de transformar la nostra sensibilitat i al mateix temps esdevé un catalitzador, un vector, una «màquina productora de subjectivitat» capaç d’interrompre les territorialitzacions capitalistes i recompondre les modalitats existencials en formacions heterogènies des d’on es podrien generar relacions més sostenibles amb l’alteritat humana i no humana. Recomposicions maquíniques, Christian Alonso posa a prova una concepció de l’art entesa com una política de l’experimentació i una pragmàtica ecosòfica que afavoreix noves maneres de pensar, sentir i assajar les infinites possibilitats de la vida.

Aquesta publicació parteix del projecte curatorial Recomposicions maquíniques, que va ser acollit al Centre Cívic Can Felipa (Barcelona) del 7 de febrer al 8 d’abril de 2017. Hi van participar els artistes The Otolith Group, Bureau d’Études, Regina de Miguel, Andrés Vial, Joana Moll, Vicky Benítez, Projecte Úter, Helen Torres, Mitra Azar, Raquel Alamo Bergström i Sergio Monje. El projecte, a cura de Christian Alonso, va guanyar la convocatòria Can Felipa Arts Visuals, modalitat Comissariat.

Més info: http://caosmosis.net/Recomposicions-maquiniques-projecte-editorial