Blog

Presentacions TFG d’Història de l’Art | Setembre 2018

Amb temàtica molt diversa, propostes interessants i una consolidació de l'aprenentatge del Grau d'Història de l'Art, els estudiants del darrer curs presenten els seus treball finals de grau (TFG).
 
En un acte obert a tots els interessats, els estudiants han de comunicar a tribunal i públic la feina feta al llarg del darrer semestre, tot presentant-ne els objectius, la metodologia, els resultats, etc.
 
 Les presentacions són públiques i és molt recomanable l’assistència dels estudiants que el proper curs han de realitzar el seu propi Treball Final de Grau.
 
El Treball de fi de grau (TFG) és una assignatura bàsica, que suposa la culminació del procés d’aprenentatge de l’estudiant. Consisteix en la realització d’un treball individual i autònom, tutoritzat per un professor, i presentat i evaluat per un tribunal acadèmic en sessió pública. Cada comissió avaluadora estarà constituïda per dos professors.