Blog

Pressa de possessió dels càrrecs de directora i secretari acadèmic del Departament d’Història de l’Art

Ens és grat comunicar-vos que, el proppassat dia 28 de febrer, els professors M. Rosa Terés Tomàs i  Enric Ciurans Peralta van prendre possessió dels càrrecs de Directora i Secretari Acadèmic del Departament respectivament.

La professora Terés és Directora del Departament des del mes de gener de l’any 2014 i el Dr. Ciurans ocupa el càrrec de Secretari Acadèmic des de novembre de 2010.

DWjaEbMWkAEMM8eRConsell d'eleccions al càrrec de director/a del Departament d'Història de l'Art