Presentació

Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari

L’actuació pretén impulsar l’aprenentatge de les arts gràfiques mitjançant recursos que afavoreixin la vinculació articulada de continguts. Es proposa, en origen, crear i desenvolupar una base de dades relacional i un glossari associat de la matèria, per i per als alumnes. Els recursos, concebuts per a l’entorn digital, persegueixen un objectiu doble: activar l’aprenentatge integral de l’estudiant, i oferir una eina de consulta específica, complementària i útil, per al conjunt de l’alumnat.