"Construint l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona: registres, apunts, inventaris..."

Dins el marc de les Jornades "Elías Rogent i Barcelona: arquitectura, patrimoni i restauració", organitzades per la Universitat de Barcelona i el Seminari Conciliar, l'Arxiu Històric ha volgut contribuir a completar la visió del quefer professional d'aquest arquitecte que va afrontar i resoldre el bastiment del que seria durant molts anys el buc insignia de l'ensenyament superior a Barcelona i a Catalunya.
<
>