Una exposició de l'Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona

Presentació

L'Arxiu de la Universitat de Barcelona presenta una breu selecció representativa dels exàmens que custodia als seus dipòsits. Els exàmens escrits testimonien un esdeveniment molt especial en el recorregut académic universitari de casdascun dels estudiants: el moment de retre comptes, "l’hora de la veritat", l’hora en què la institució fa l’avaluació del grau d'assoliment dels objectius que fan l'estudiant mereixedor de la desitjada titulació a la qual haurà esmerçat (o no) els seus esforços i la seva dedicació al llarg dels estudis.

Amb aquesta mostra, que aplega documentació del període 1840 a 1940, us convidem a endinçar-vos en uns continguts als quals hi trobareu tot de detalls sorprenents i que ens connecten amb altres temps de la Universitat de Barcelona i dels ensenyaments universitaris.

L'exposició

Els exàmens s'exposen seguint l'ordre cronològic i per dècades. Al peu d'aquesta pantalla trobareu el botó d'accés a la mostra de documents i botons d'accés directe a una dècada concreta.

Cadascun dels exàmens exposats és part d'un expedient acadèmic. Per cada examen, s'ha elaborat una fitxa amb informació que ajuda a contextualitzar-lo, amb les dades extretes de l'expedient corresponent. A la mateixa fitxa s'incorpora un enllaç "Expedient acadèmic", que permet accedir a l'expedient complet que es troba a l'aplicació de l'arxiu UBDOC, on hi ha la fitxa de descripció arxivística i les imatges de la documentació de l'expedient.

Ajuda  Indicacions dels controls i funcions per veure amb detall els exàmens i els expedients
arxiub@gmail.com   Bústia per a l'enviament de comentaris, suggeriments, troballes i consultes sobre l'exposició

CC BY-SA 2017 Gestió Documental i Arxiu - Universitat de Barcelona

Aquesta exposició ha estat elaborada íntegrament per l'equip de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona, a partir de la documentació del seu fons i a l'empar de la legislació de protecció de dades personals.