Com era la Universitat de Barcelona l’any 1969

L’any 1969, la Universitat de Barcelona estava constituïda per només sis facultats: Filosofia i Lletres, Ciències, Dret, Medicina, Farmàcia i Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials, que s’havia creat l’any 1954.
Els altres ensenyaments s’impartien en diverses escoles que formaven part de la Universitat de Barcelona: l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, l’Escola de Magisteri de Sants, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. Aquestes dues darreres no van tardar a incorporar-se a la Universitat Politècnica de Catalunya, quan aquesta va ser creada el març de 1971.
Mapa de la distribució de la Universitat de Barcelona a la ciutat l’any 1969