Bibliografia


Llibres


Por una universidad democrática
Francisco Fernández Buey
El Viejo Topo, Barcelona, 2009

Recull d’onze assaigs escrits per un dels fundadors del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona.
La Universitat de Barcelona. Libertas perfundet omnia luce (1450)
J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coord.)
Publicacions UB, Barcelona, 2008

Capítol «Entre el creixement i els intents de renovació (1954-1976)», de Carles Santacana Torres.


A Internet (sobre la Caputxinada)