La propaganda clandestina

En aquest període, van circular milers d’impresos efímers com a mitjà de transmissió d’idees i informacions.

Una part d’aquests impresos il·legals eren interceptats en mans dels estudiants, es desenganxaven de les parets o s’arreplegaven del terra, i van anar engrossint els lligalls a les oficines del rectorat, que els conservava per informar les autoritats i com a testimonis de les activitats il·legals.

En aquest apartat, es mostra una selecció d’aquests impresos segons si tenen a veure amb [1] mobilització estudiantil, [2] partits polítics clandestins o [3] contestació i acció cultural.