La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

L'existència de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona es remunta als inicis de la mateixa universitat; a les universitats medievals es considerava una de les tres facultats superiors, juntament amb Medicina i Teologia. En el segle XIX havia dut el nom de Facultat de Jurisprudència, i l'any 1882, com també ho van fer la resta de facultats existents a l'època, es va traslladar a l'Edifici Històric, on va ocupar la planta baixa del Pati de Lletres.
D'acord amb les dades de l'Anuari-quinquenari 1916-1917 a 1920-1921, en aquell període era degà el catedràtic de Dret Civil José María Planas y Casals (1846-1923); l'anuari també recull la relació de professorat de la Facultat de Dret (catedràtics i auxiliars).
       


Els estudiants de la Facultat de DretAl mateix anuari es recullen les dades de matriculació a la Facultat de Dret des del curs 1916-1917 al curs 1920-1921, separades entre matrícules a l'ensenyament oficial i a l'ensenyament no oficial. Així, si es conten els totals de les matrícules de les dues modalitats, al curs 1919-1920 hi havien matriculats 604 alumnes i al curs 1920-1921, 487 alumnes. Segons aquestes dades, al curs 1920-1921 es pot apreciar una davallada considerable en l'alumnat matriculat, sobre tot en relació amb el primer curs del període analitzat (698 alumnes en total).
A aquestes dades hi figuren així mateix el nombre de títols de llicenciat expedits: 92 al curs 1919-1920 i 54 al curs 1920-1921.
Les dades estadístiques anteriors tenen noms i cognoms, que es conserven a la documentació de l'Arxiu Històric: concretament, en els fulls de registre de matrícula de 1919-1920 i en un volum dels llibres de registre de matrícula del període 1920-1921 a 1927-1928 de la secretaria de la Facultat de Dret. La relació d'estudiants en aquests documents inclou d'altres dades acadèmiques:

Així mateix, a l'Arxiu Històric es conserven els expedients acadèmics d'aquests alumnes, expedients que estan formats pels diferents documents recopilats per la secretaria en el decurs de la seva trajectòria acadèmica: sol·licituds de matrícula, certificats diversos, pagaments, instàncies, exàmens, actes, expedició de títols dels ensenyaments, etc. A les imatges s'ofereix una mostra d'aquesta documentació:

La secretaria de la Facultat de Dret


Un altre recurs interessant conservat a l'Arxiu Històric és el llibre de caixa de secretaria, amb el registre de comptabilitat de les entrades i sortides que reflexen els ingressos recaptats a la secretaria (fruit dels diversos tràmits acadèmics sol·licitats pels alumnes) i les despeses:


       


Fonts consultades i més informació:

• Anuario de la Universidad de Barcelona: quinquenio de 1916-17 a 1920-21 /  A: Dipòsit Digital UB

• Registre d'autoritats del fons documental de la Universitat de Barcelona /  A: UBDOC (aplicació de Gestió Documental i Arxiu UB)

• "La Universitat de Barcelona. Història dels ensenyaments (1450-2010)". J. M. Fullola Pericot, F. Gracia Alonso i J. Casassas i Ymbert (coords.) Universitat de Barcelona, 2012/  Fitxa a: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

• El Plan Pidal 1845 /  A: Text del Plan General de Estudios presentat per Pedro José Pidal, Ministre de Gobernació


📧 expos.ah@ub.edu   Bústia per a l'enviament de comentaris, suggeriments, troballes i consultes sobre l'exposició


CC BY-SA 2021 Gestió Documental i Arxiu - Universitat de Barcelona

Aquesta exposició ha estat elaborada íntegrament per l'equip de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona, a partir de la documentació del seu fons i a l'empar de la legislació de protecció de dades personals.